değişmeli olmayan operatörler

değişmeli olmayan operatörler İng. non-commutative operators

değişmeli olmayan operatörler için benzer kelimeler


değişmeli olmayan operatörler, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 'o', 'p', 'e', 'r', 'a', 't', 'ö', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
değişmeli olmayan operatörler kelimesinin tersten yazılışı relrötarepo nayamlo ilemşiğed diziliminde gösterilir.