değişmeli çizenek

değişmeli çizenek İng. commutative diagram

Bir A ulamında A, B, C e Ne (...) nesneleri için, gof = h koşulunu gerçekleyen f e Yapı (A,B), g g Yapı (B,C), he Yapı (A, C) yapı dönüşümlerinin oluşturduğu çizenek. Simgesi :


değişmeli çizenek İng. commutative diagram

değişmeli çizenek için benzer kelimeler


değişmeli çizenek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
değişmeli çizenek kelimesinin tersten yazılışı keneziç ilemşiğed diziliminde gösterilir.