tersüstel çizenek

tersüstel çizenek İng. logarithmic chart

Eksenlerden birinin ya da her ikisinin tersüstel olarak ölçeklendiği çizenek.


tersüstel çizenek için benzer kelimeler


tersüstel çizenek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 's', 'ü', 's', 't', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
tersüstel çizenek kelimesinin tersten yazılışı keneziç letsüsret diziliminde gösterilir.