çubuk çizenek

çubuk çizenek İng. bar chart

Büyüklüklerin ya da sıklıkların dikdörtgen çubuklar biçimindeki çizgesel gösterimi. Bu çubukların uzunlukları büyüklük ya da sıklıklarla orantılıdır.


çubuk çizenek İng. bar chart, bar graph, bar diagram

Bir veriyi göstermek amacıyla, uzunlukları söz konusu verideki sayılarla orantılı olan birbirlerine koşut dikdörtgensel çubuklardan oluşan çizenek.


çubuk çizenek İng. bar chart, bar diagram, bar graph

Bir veriyi göstermek amacıyla, uzunlukları sözkonusu verideki sayılarla orantılı olan birbirine paralel dikdörtgensel çubuklardan oluşan çizenek.


çubuk çizenek için benzer kelimeler


çubuk çizenek, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'u', 'b', 'u', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
çubuk çizenek kelimesinin tersten yazılışı keneziç kubuç diziliminde gösterilir.