çizenek

çizenek İng. diagram

Bir aygıtın ya da bir nesnenin yapısal ya da işlevsel niteliklerini ana çizgileriyle belirleyen çizim.


çizenek İng. chart

Bir olgunun konaç dizgesi üzerinde resim ya da çizgilerle anlatımı.


çizenek İng. diagram

1. Belirli bir ölçeğe göre bir çokluğu göstermek için çizilmiş çizgi. 2. İki değişken arasındaki bağıntıyı gösteren çizge.


çizenek İng. project

Bir iş ya da uygulamayı yönlendiren tasarım.


çizenek için benzer kelimeler


çizenek, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
çizenek kelimesinin tersten yazılışı keneziç diziliminde gösterilir.