işlevsel çizenek

işlevsel çizenek İng. block diagram

Bir dizgenin, bir aygıtın ya da bir bilgisayarın, hem kesimlerinin temel işlevlerini, hem de bunlar arasındaki işlevsel ilişkileri göstermek üzere, başlıca kesimlerinin, uygun açıklamalarla donatılmış geometrik biçimler yoluyla gösterildiği bir çizenek.


işlevsel çizenek için benzer kelimeler


işlevsel çizenek, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
işlevsel çizenek kelimesinin tersten yazılışı keneziç lesvelşi diziliminde gösterilir.