değişmeli grup

değişmeli grup İng. Abelian group

Üzerinde tanımlanmış ikili işlemi değişmeli olan bir grup. Daha açık olarak her a,b elemanı için, ab = ba eşitliğinin doğrulandığı grup.


değişmeli grup için benzer kelimeler


değişmeli grup, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'g', 'r', 'u', 'p', şeklindedir.
değişmeli grup kelimesinin tersten yazılışı purg ilemşiğed diziliminde gösterilir.