değişmeli diyagram

değişmeli diyagram

bk. değişmeli çizenek.


değişmeli diyagram için benzer kelimeler


değişmeli diyagram, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 'd', 'i', 'y', 'a', 'g', 'r', 'a', 'm', şeklindedir.
değişmeli diyagram kelimesinin tersten yazılışı margayid ilemşiğed diziliminde gösterilir.