halkbilimsel güç

halkbilimsel güç İng. dynamics of folklore

Halk kültürünün, halkbilimsel durağanlık ya da duruk halkbilim durumlarında kalmayarak onun değişim ve gelişimini sağlayan güç. bk. halk kültürü, halkbilimsel durağanlık, duruk halkbilim, krş. halkbilimsel süreç, insanbilim okulu.


halkbilimsel güç için benzer kelimeler


halkbilimsel güç, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'k', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
halkbilimsel güç kelimesinin tersten yazılışı çüg lesmilibklah diziliminde gösterilir.