halli

halli

Çocuk dilinde yakın arkadaşlık: Biz halli değil miydik?


halli için benzer kelimeler


halli, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
halli kelimesinin tersten yazılışı illah diziliminde gösterilir.