iki halli

iki halli Fr. diptote

Bazı dillerde yalnız iki isim hali olan kelimelere denir.


iki halli için benzer kelimeler


iki halli, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', ' ', 'h', 'a', 'l', 'l', 'i', şeklindedir.
iki halli kelimesinin tersten yazılışı illah iki diziliminde gösterilir.