hator sütun düzeni

hator sütun düzeni Fr. colonne hatorienne

(Mimarlık) Eski Mısır mimarlığında kullanılmış ve başlıklarında boynuzlu Hator tanrısının kabartmaları bulunan sütun düzeni.


hator sütun düzeni için benzer kelimeler


hator sütun düzeni, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 't', 'o', 'r', ' ', 's', 'ü', 't', 'u', 'n', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
hator sütun düzeni kelimesinin tersten yazılışı inezüd nutüs rotah diziliminde gösterilir.