artı sütun

artı sütun Fr. colonne positive

(fizik)


artı sütun için benzer kelimeler


artı sütun, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', 'ı', ' ', 's', 'ü', 't', 'u', 'n', şeklindedir.
artı sütun kelimesinin tersten yazılışı nutüs ıtra diziliminde gösterilir.