hazır izlence

hazır izlence İng. package

TV. 1. Bir ana yapım merkezinde gerçekleştirilip herhangi bir gereç üzerine saptandıktan sonra yayınlanması için bölge televizyonlarına ya da yabancı televizyonlara gönderilen izlence. 2. Bir yapımcının gerçekleştirip satışa hazır olarak beklettiği izlence.


hazır izlence için benzer kelimeler


hazır izlence, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
hazır izlence kelimesinin tersten yazılışı ecnelzi rızah diziliminde gösterilir.