amaç izlence

amaç izlence İng. object program

Bir izlenceleme dilinde yazılmış kaynak izlencenin derlenmesiyle elde edilen İzlence.


amaç izlence için benzer kelimeler


amaç izlence, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
amaç izlence kelimesinin tersten yazılışı ecnelzi çama diziliminde gösterilir.