amaç

amaç, -cı

a. 1. Ulaşmak istenilen sonuç, maksat: “Evet ama öteki kızı bu iş için kaçırdılarsa amaçlarına ulaştılar.” -A. Ümit. 2. Gaye: “Her milletten, her tabakadan, huyları, dinleri, dilleri farklı fakat amaçları aynı olan insanların bulunduğu bir yerdi burası.” -İ. O. Anar. 3. Hedef: “Amaç, şüphe götürmeyecek ilk kesin bilgiye varmaktı.” -İ. O. Anar. 4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.


amaç

1. Gaye, erek, hedef. 2. bk. annaç (I)-1.


amaç

Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık.


amaç İng. purpose
amaç İng. objective

1. Eğitim alanında bir etkinliğe, bir eyleme ya da bir işe başlarken erişilmek istenilen, öğrenim sürecine bütünlük ve anlam kazandıran sonuç. 2-Eğitim görevlilerince saptanan ve düzenlenen programlar sonucu öğrenci davranışında gerçekleşmesi istenilen değişme.


amaç

maksad.


amaç

hlk. Çift öküzü.


amaç İng. aim

Bir edim, işlem ya da sürecin yöneldiği ve gerçekleştirmek istediği sonuç.


amaç

Hedef, nişangâh.


Amaç Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Erişilmek istenen sonuç, maksat, gaye, hedef.


amaç için benzer kelimeler


amaç, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', şeklindedir.
amaç kelimesinin tersten yazılışı çama diziliminde gösterilir.