amaç basamakları varsayımı

amaç basamakları varsayımı İng. goal-gradient hypothesis

Bir canlının zaman ve yer yönünden ereğine yaklaştıkça artan bir canlılık ve hareketlilik göstereceğini ileri süren bir kuram.


amaç basamakları varsayımı için benzer kelimeler


amaç basamakları varsayımı, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'b', 'a', 's', 'a', 'm', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'v', 'a', 'r', 's', 'a', 'y', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
amaç basamakları varsayımı kelimesinin tersten yazılışı ımıyasrav ıralkamasab çama diziliminde gösterilir.