izlence

izlence

a. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, program: “İzlence, en küçük bir aksama olmaksızın aktı gitti.” -M. C. Anday.


izlence İng. programme, program

Belli bir sorun türünün özdevimli çözümü için, verilerde ortaya çıkabilecek durumlara göre uygulanacak eylemleri belirten bir çalışma planı. bk. bilgisayar izlencesi.


izlence İng. program

Bilgisayara girdi olarak girebilecek biçimde bir dilleyazılan, istenilen bir amaca ulaşmak için ayrıntılı ve belirtik biçimde düzenlenmiş yönerge takımı.


izlence İng. 1. software, 2-3. programme (ABD: program), cinema programme, 4-6. programme (ABD: program), television programme

Sinema/TV. 1. İletişim araçlarıyla oluşturulan bilgilerin, izlencelerin tümü. Sinema 2. Bir sinemanın bir gösterimindeki filmlerden oluşan, belirli bir süre sonunda yerini başka filmlere bırakan gösterisi. 3. Belirli tarihlerde ve gösterimlerde hangi filmlerin yer alacağını, bu filmlerle ilgili kısa bilgileri veren yazı. TV. 4. Belirli bir televizyon yayacının bir gün içinde değişik bölümlerden oluşan yayınlarının tümü. 5. Bu yayın içinde kendi başına bir bütün oluşturan bölümlerden her biri. 6. Bu bölümlerin sıralanış ve saatlerini gösteren, bunlarla ilgili kısa bilgiler veren yazı.


izlence

bk. çizeylem.


izlence İng. programme

Bir iş, süreç, gidiş ya da uygulamayı düzenleyen tasarımlı çerçeve.


izlence için benzer kelimeler


izlence, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'n', 'c', 'e', şeklindedir.
izlence kelimesinin tersten yazılışı ecnelzi diziliminde gösterilir.