hazırlama birimi

hazırlama birimi İng. dressing plant

hazırlama birimi için benzer kelimeler


hazırlama birimi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', ' ', 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
hazırlama birimi kelimesinin tersten yazılışı imirib amalrızah diziliminde gösterilir.