töz hazırlama

töz hazırlama İng. ore dressing

töz hazırlama için benzer kelimeler


töz hazırlama, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ö', 'z', ' ', 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
töz hazırlama kelimesinin tersten yazılışı amalrızah zöt diziliminde gösterilir.