hazırlama

hazırlama

a. Hazırlamak işi: “Her gün çarşı pazar dolaşarak ona küçük bir apartman hazırlamaya çalışıyoruz.” -R. N. Güntekin.


hazırlama Fr. Prolégomènes

Bir eserin iyi anlaşılması için yazılan uzun giriş.


hazırlama için benzer kelimeler


hazırlama, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'z', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
hazırlama kelimesinin tersten yazılışı amalrızah diziliminde gösterilir.