her ağacın meyvesi olmaz

her ağacın meyvesi olmaz

“dışarıdan verimli gibi görünen herkes verimli olmaz” anlamında kullanılan bir söz.


her ağacın meyvesi olmaz için benzer kelimeler


her ağacın meyvesi olmaz, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', 'n', ' ', 'm', 'e', 'y', 'v', 'e', 's', 'i', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'z', şeklindedir.
her ağacın meyvesi olmaz kelimesinin tersten yazılışı zamlo isevyem nıcağa reh diziliminde gösterilir.