her ziyan bir öğüttür

her ziyan bir öğüttür

“kişi, uğradığı her zarardan bir ders alır” anlamında kullanılan bir söz.


her ziyan bir öğüttür için benzer kelimeler


her ziyan bir öğüttür, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', ' ', 'z', 'i', 'y', 'a', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'ö', 'ğ', 'ü', 't', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
her ziyan bir öğüttür kelimesinin tersten yazılışı rüttüğö rib nayiz reh diziliminde gösterilir.