hey gidi (hey)

hey gidi (hey)

çeşitli duyguları pekiştiren veya özlem ve acınma bildiren bir söz: “Hey gidi gençlik hey! Unutulmaz günlerdi onlar, Yenikapı'ya, meyhanelere indik mi şöyle bir.” -A. İlhan.


hey gidi (hey) için benzer kelimeler


hey gidi (hey), 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'y', ' ', 'g', 'i', 'd', 'i', ' ', '(', 'h', 'e', 'y', ')', şeklindedir.
hey gidi (hey) kelimesinin tersten yazılışı )yeh( idig yeh diziliminde gösterilir.