hey hey

hey hey

Keçi çağırma ünlemi.


hey hey için benzer kelimeler


hey hey, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'y', ' ', 'h', 'e', 'y', şeklindedir.
hey hey kelimesinin tersten yazılışı yeh yeh diziliminde gösterilir.