Hey`et-i umûmiyye

Hey`et-i umûmiyye

bk. umûmî hey'et.


Hey`et-i umûmiyye için benzer kelimeler


Hey`et-i umûmiyye, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'e', 'y', '`', 'e', 't', '-', 'i', ' ', 'u', 'm', 'û', 'm', 'i', 'y', 'y', 'e', şeklindedir.
Hey`et-i umûmiyye kelimesinin tersten yazılışı eyyimûmu i-te`yeH diziliminde gösterilir.