baka hey

baka hey

1. “Bak bana"anlamında hitap: Baka hey Amet be! 2. Demek ki: Baka hey gideyir ha!


baka hey için benzer kelimeler


baka hey, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', 'a', ' ', 'h', 'e', 'y', şeklindedir.
baka hey kelimesinin tersten yazılışı yeh akab diziliminde gösterilir.