hibrit reaktör

hibrit reaktör İng. hybrid reactor

Füzyon tepkimesiyle üreyen yüksek enerjili nötronların, üretken madde kütlesi içinden geçirildiği ısıl nükleer reaktör.


hibrit reaktör için benzer kelimeler


hibrit reaktör, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'b', 'r', 'i', 't', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
hibrit reaktör kelimesinin tersten yazılışı rötkaer tirbih diziliminde gösterilir.