hicaz buğdayı

hicaz buğdayı

Beyaz ve büyük taneli bir çeşit buğday.


hicaz buğdayı için benzer kelimeler


hicaz buğdayı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'c', 'a', 'z', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'd', 'a', 'y', 'ı', şeklindedir.
hicaz buğdayı kelimesinin tersten yazılışı ıyadğub zacih diziliminde gösterilir.