hicaz

hicaz Ar. §ic¥z

a. müz. 1. Klasik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam. 2. Klasik Türk müziğinde do diyez notasını andıran perde.


Hicaz

Hicaz, Mekke ve Medine


hicaz için benzer kelimeler


hicaz, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'c', 'a', 'z', şeklindedir.
hicaz kelimesinin tersten yazılışı zacih diziliminde gösterilir.