Hicks-Hansen diyagramı

Hicks-Hansen diyagramı

bk. YATA-PATA modeli


Hicks-Hansen diyagramı için benzer kelimeler


Hicks-Hansen diyagramı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'c', 'k', 's', '-', 'H', 'a', 'n', 's', 'e', 'n', ' ', 'd', 'i', 'y', 'a', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
Hicks-Hansen diyagramı kelimesinin tersten yazılışı ımargayid nesnaH-skciH diziliminde gösterilir.