Edgeworth kutu diyagramı

Edgeworth kutu diyagramı İng. Edgeworth box diagram

Dikey ve yatay kenarların ya farklı malları ya da farklı faktörleri simgelediği bir dikdörtgen olup dikdörtgenin alanı içinde yer alan noktaların çeşitli mal veya faktör bileşimlerini gösterdiği ve en etkin tüketim veya üretim bileşimlerinin kayıtsızlık eğrileri veya eş ürün eğrileri aracılığıyla belirlendiği ve Edgeworth tarafından geliştirilen bir çözümleme aracı.


Edgeworth kutu diyagramı için benzer kelimeler


Edgeworth kutu diyagramı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, E harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'E', 'd', 'g', 'e', 'w', 'o', 'r', 't', 'h', ' ', 'k', 'u', 't', 'u', ' ', 'd', 'i', 'y', 'a', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
Edgeworth kutu diyagramı kelimesinin tersten yazılışı ımargayid utuk htrowegdE diziliminde gösterilir.