kutu diyagramı

kutu diyagramı

bk. Edgeworth kutu diyagramı


kutu diyagramı için benzer kelimeler


kutu diyagramı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 't', 'u', ' ', 'd', 'i', 'y', 'a', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
kutu diyagramı kelimesinin tersten yazılışı ımargayid utuk diziliminde gösterilir.