Edgeworth diyagramı

Edgeworth diyagramı

bk. Edgeworth kutu diyagramı


Edgeworth diyagramı için benzer kelimeler


Edgeworth diyagramı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, E harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'E', 'd', 'g', 'e', 'w', 'o', 'r', 't', 'h', ' ', 'd', 'i', 'y', 'a', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
Edgeworth diyagramı kelimesinin tersten yazılışı ımargayid htrowegdE diziliminde gösterilir.