faz diyagramı

faz diyagramı İng. phase diagram

Katı, sıvı ve gazların tek fazlar ya da bunlardan ikisi veya daha çoğunun dengede olduğu fazlar şeklinde bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarının grafikle gösterimi.


faz diyagramı için benzer kelimeler


faz diyagramı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'z', ' ', 'd', 'i', 'y', 'a', 'g', 'r', 'a', 'm', 'ı', şeklindedir.
faz diyagramı kelimesinin tersten yazılışı ımargayid zaf diziliminde gösterilir.