Hint portakalı

Hint portakalı

bk. ayı elması


Hint portakalı için benzer kelimeler


Hint portakalı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'p', 'o', 'r', 't', 'a', 'k', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
Hint portakalı kelimesinin tersten yazılışı ılakatrop tniH diziliminde gösterilir.