Hint sığırı

Hint sığırı

Bos indicus sığırı.


Hint sığırı için benzer kelimeler


Hint sığırı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
Hint sığırı kelimesinin tersten yazılışı ırığıs tniH diziliminde gösterilir.