Hint tavuğu

Hint tavuğu

a. hay. b. Brahma ırkından gelen bir tür tavuk.


Hint tavuğu için benzer kelimeler


Hint tavuğu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 't', 'a', 'v', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
Hint tavuğu kelimesinin tersten yazılışı uğuvat tniH diziliminde gösterilir.