Hint tiyatrosu

Hint tiyatrosu İng. Indian theatre

İS 320 tarihinden sekizinci yüzyılın sonlarına kadar süren klasik dönemden sonra dokuzuncu yüzyıl başlarından sonlarına kadar süren klasik sonrası dönem içinde gelişen Hint tiyatrosunun kapsamı içine yazılı betikler, gölge oyunu, danslar girer. Hint tiyatrosunda iki temel dram türü vardı : 1. malzemesini mitologya ve tarihten alan, dolayısıyla kahramanları işleyen nataka; 2. Malzemesini günlük yaşamdan alan ve olağan insanlarla devlet memurlarını ele alan prakarana.


Hint tiyatrosu için benzer kelimeler


Hint tiyatrosu, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 't', 'i', 'y', 'a', 't', 'r', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
Hint tiyatrosu kelimesinin tersten yazılışı usortayit tniH diziliminde gösterilir.