hisse başına temettü

hisse başına temettü

bk. hisse başına kâr


hisse başına temettü için benzer kelimeler


hisse başına temettü, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 's', 's', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'a', ' ', 't', 'e', 'm', 'e', 't', 't', 'ü', şeklindedir.
hisse başına temettü kelimesinin tersten yazılışı üttemet anışab essih diziliminde gösterilir.