hiyatus aortikus

hiyatus aortikus İng. hiatus aorticus

anat. Aorta yarığı.


hiyatus aortikus için benzer kelimeler


hiyatus aortikus, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'y', 'a', 't', 'u', 's', ' ', 'a', 'o', 'r', 't', 'i', 'k', 'u', 's', şeklindedir.
hiyatus aortikus kelimesinin tersten yazılışı sukitroa sutayih diziliminde gösterilir.