hizmete özel

hizmete özel

a. 1. Şikâyeti, isteği vb.ni ilgili makama bildirmek üzere gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim. 2. Kurum, kuruluş vb.nde belirli işler için kullanılmak üzere ayrılmış taşıt.


hizmete özel için benzer kelimeler


hizmete özel, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', şeklindedir.
hizmete özel kelimesinin tersten yazılışı lezö etemzih diziliminde gösterilir.