homak

homak

1. Yığın, canlı cansız (şeyler için). 2. Bir yerde birikmiş av kuşları. 3. Kütükten kesilen meşe ağacının ağaçta kalan yumru kısmı.


homak

Yufka ekmeğinden yapılan büyük durum.


homak

Başın tepesi: Aliyle güreşirken hamağının üzerine yıktım.


homak, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
homak kelimesinin tersten yazılışı kamoh diziliminde gösterilir.