homça

homça

Kalça kemiği, uyluk kemiği.


homça

1. Üzerinde odun kırılan kütük. 2. Ucu yanmış odun.


homça

1. Kalça. 2. bk. homa (I).


homça, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'ç', 'a', şeklindedir.
homça kelimesinin tersten yazılışı açmoh diziliminde gösterilir.