homcuk homcuk

homcuk homcuk

Küçük çocuğun ağzını doldurarak oburca yemek yemesini anlatır.


homcuk homcuk, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'c', 'u', 'k', ' ', 'h', 'o', 'm', 'c', 'u', 'k', şeklindedir.
homcuk homcuk kelimesinin tersten yazılışı kucmoh kucmoh diziliminde gösterilir.