homurtkan

homurtkan

Kendi kendine söylenen (kimse).


homurtkan, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'u', 'r', 't', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
homurtkan kelimesinin tersten yazılışı naktrumoh diziliminde gösterilir.