homürtlek

homürtlek

Burun direği.


homürtlek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'm', 'ü', 'r', 't', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
homürtlek kelimesinin tersten yazılışı keltrümoh diziliminde gösterilir.