Horvath Watson sınaması

Horvath Watson sınaması İng. Horvath-Watson test

Horvath Watson sınaması için benzer kelimeler


Horvath Watson sınaması, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'o', 'r', 'v', 'a', 't', 'h', ' ', 'W', 'a', 't', 's', 'o', 'n', ' ', 's', 'ı', 'n', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Horvath Watson sınaması kelimesinin tersten yazılışı ısamanıs nostaW htavroH diziliminde gösterilir.