hücre arası köprüler

hücre arası köprüler

bk. göze-arası köprüler


hücre arası köprüler için benzer kelimeler


hücre arası köprüler, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', ' ', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'k', 'ö', 'p', 'r', 'ü', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
hücre arası köprüler kelimesinin tersten yazılışı relürpök ısara ercüh diziliminde gösterilir.