intersellüler köprüler

intersellüler köprüler

bk. hücreler arası köprüler


intersellüler köprüler için benzer kelimeler


intersellüler köprüler, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'n', 't', 'e', 'r', 's', 'e', 'l', 'l', 'ü', 'l', 'e', 'r', ' ', 'k', 'ö', 'p', 'r', 'ü', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
intersellüler köprüler kelimesinin tersten yazılışı relürpök relüllesretni diziliminde gösterilir.